آدرس : تهران،دکتر قریب
تلفن تماس : 66126998
ایمیل : Aryatajhizco@gmail.com
ساعت کار : شنبه تا پنجشنبه
ساعت : 9:00 الی 17:00
مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک

توسط : admin | موضوع : محصولات | تاریخ : 16 آوریل 2017 | بدون نظر

  پترولیوم بنزن 2 یدو بنزوئیک اسید     ایزو پروپیل تیتانات 4 برومو بنزالدهید تترا اتیل آمونیوم بروماید         n دکان          n هگزان HPLC 2هیدروکسی اتیل متا اکریلات           2فلورو بنزالدهید          1 و 3 بوتاندیول 4 کلرو بنزالدهید          اتانول آمین      اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر آدی پیک اسید           آمونیوم آیرون سولفات 2         باریم کربنات   بوریک اسید پتاسیم یدید     پلی اتیلن گلایکول دی فنیل پروپان           سدیم دی سولفیت     سلنیم میکسچر سیلیکاژل        سیلیکاژل کروماتوگرافی ...